Harmonogram

 

Harmonogram wizyt

WIZYTA KONSULTACYJNA
wizyta na której omawiane są wskazania do leczenia ortodontycznego oraz problemy i oczekiwania pacjenta wobec leczenia
WIZYTA DIAGNOSTYCZNA
wizyta podczas której wykonywane są zdjęcia radiologiczne (pantomogram, telerentgenogram boczny głowy, w wybranych przypadkach tomografia komputerowa), zdjęcia fotograficzne oraz pobierane są wyciski szczęki i żuchwy celem wykonania modeli gipsowych pacjenta. W przypadku oceny położenia żuchwy względem szczęki i stawu skroniowo-żuchwowego przeprowadzany jest pomiar łukiem twarzowym, a modele umieszczane są w artykulatorze. Przeprowadzenie precyzyjnej diagnostyki umożliwia w dalszej kolejności zaplanowanie leczenia ortodontycznego
OMÓWIENIE PLANU LECZENIA
wizyta podczas której omawiany jest plan postępowania ortodontycznego (czas rozpoczęcia leczenia, rodzaj aparatu podstawowego, czasami aparaty wspomagające leczenie, częstotliwość wizyt, czas planowanego leczenia, rodzaj aparatów retencyjnych)
WIZYTA Z ODDANIEM APARATU ZDEJMOWANEGO
wizyta podczas której dopasowuje się aparat wykonany przez laboratorium techniczne po wcześniejszym pobraniu wycisków pacjentowi. Na wizycie tej omawiane są również zasady użytkowania aparatu (czas noszenia, czyszczenie, sposób użytkowania i przechowywania)
WIZYTA Z ZAŁOŻENIEM APARATU STAŁEGO
wizyta podczas której przyklejane są poszczególne elementy aparatu bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta. Na wizycie tej udzielany jest szczegółowy instruktaż użytkowania aparatu, sposób czyszczenia i spożywania posiłków. Dodatkowo każdy pacjent otrzymuje pisemne wytyczne, z którymi jeszcze raz może spokojnie zapoznać się w domu
WIZYTA KONTROLNA
w przypadku leczenia aparatami zdejmowanymi odbywa się co 6 – 8 tygodni, w przypadku leczenia aparatami stałymi co 4 – 6 tygodni lub co 8 – 10 tygodni u pacjentów noszących aparaty bezligaturowe