Kontakt

ORTODONCJA – dr n. med. Beata Bugała-Musiatowicz

 

ul. Żeromskiego 1A lok. U2-U3
15-349 Białystok

tel. +48 666 061 204
tel. +48 85 661 11 65
e-mail: gabinet-ortodontyczny@wp.pl

Godziny pracy gabinetu i rejestracji:
poniedziałek 11.00 -19.00
wtorek 8.00 – 16.00
środa 11.00 – 19.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek, 8.00 – 16.00

Dojazd autobusami linii nr: 2, 8, 11, 17, 27
Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BEATA BUGAŁA-MUSIATOWICZ, ul. Stefana Żeromskiego 1A, lok. U2-U3, 15-349 Białystok;
2) dane osobowe przetwarzane są dla celów zdrowotnych na podstawie art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności dla celów:
• profilaktyki zdrowotnej;
• diagnozy medycznej i leczenia;
• zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej;
• zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego;
3) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, pracownie protetyki stomatologicznej, dostawca oprogramowania elektronicznej dokumentacji medycznej (w drodze umowy powierzenia), organy upoważnione z mocy przepisów prawa;
4) dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
8) dane nie podlegają profilowaniu.