Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne

W przypadku wad zgryzu o podłożu szkieletowym wymagane jest podjęcie leczenia wielospecjalistycznego, w którym obok leczenia ortodontycznego nieodzowne jest leczenie chirurgiczne. Postępowanie lecznicze w takich przypadkach wymaga dodatkowych badań diagnostycznych oraz konsultacji chirurga szczękowo- twarzowego, często również logopedy, laryngologa, protetyka i periodontologa.
Leczenie ortodontyczne przygotowujące pacjenta do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego jest pierwszym etapem w dalszym leczeniu, które po przeprowadzonym zabiegu chirurgicznym może obejmować jeszcze odbudowę protetyczną zębów czy zabiegi na przyzębiu.