Przygotowanie ortodontyczne pacjenta do leczenia protetycznego

Jedną z możliwości jakie niesie ze sobą ortodoncja jest ułatwienie przeprowadzenia leczenia protetycznego. Zastosowanie aparatów stałych pozwala na odtworzenie miejsca dla odbudowy protetycznej zębów, umożliwia prostowanie korzeni zębów sąsiadujących z luką celem przeprowadzenie leczenia implantoprotetycznego, poprawia również ustawienie zębów przed odbudową estetyczną z wykorzystaniem koron czy licówek. Za pomocą aparatów możliwe jest także ograniczenie luki powstałej po utracie zębów zmniejszając w ten sposób rozległość uzupełnienia protetycznego.